Què és la Simbiosi Industrial?

És una estratègia empresarial que impulsa la col·laboració entre les empreses per generar noves oportunitats de negoci a través de la millora en l'eficiència en l'ús dels recursos i, per tant, reduir costos i augmentar beneficis tot aprofitant sinèrgies entre empreses (de qualsevol sector de negoci) mitjançant l'intercanvi de materials, energia i aigua, compartint actius, mitjans logístics i experiència.

Per què implantar la simbiosi industrial a l'empresa?

La simbiosi industrial pretén traslladar al món empresarial el funcionament dels ecosistemes naturals. Partint d'una concepció sistèmica dels entorns industrials (polígons, parcs empresarials, vivers d'empreses), les operacions de simbiosi interrelacionen els agents que en formen part i exploten les sinèrgies existents a fi de reduir els costos dels processos de producció i minimitzar la generació de residus.

Les experiències de simbiosi industrial implantades fins a dia d'avui han demostrat dur associats un seguit de beneficis econòmics, socials, i mediambientals.

Els principals avantatges que genera l'aplicació d'un model de simbiosi a les empreses són:

Per a la empresa?
- Estalvi important: Reducció de costos operatius i de producció (Tractament i disposició de residus).
- Transformació de les exigències mediambientals en avantatges competitius.
- Foment de la innovació (de processos, producte i nous materials).
- Més rendibilitat i augment de la producció.
- Atracció d’inversió privada i nous models de negoci.
- Foment de la innovació i R+D+I en productes.

Com és pot beneficiar la teva empresa?
- Beneficis econòmics en l’economia d’escala per la gestió conjunta de recursos i residus
- Noves oportunitats i negocis que impliquin un increment de riquesa i d’ocupació
- La reducció de costos econòmics, socials i ambientals en l’ús de recursos i afavorir la cooperació entre empreses, administracions, associacions, centres tecnològics...
- Un benefici social pels agents productius/empresarials i les entitats del territori

Creus que gastes massa en la gestió dels teus residus?

Podries utilitzar materials reciclats en el teu procés? Saps quant et podries estalviar? On buscar-los?
Tens calor residual i no saps com i amb qui podries aprofitar-la? Aprofites els recursos sobrants com l’aigua de pluja o residual?
Tens actius infrautilitzats, com ara maquinària aturada, camions mig plens, naus buides... Has pensat a llogar-los, compartir-los? Saps a qui li podria interessar?

Testimonials

FOMENT DE L'ECONOMIA COL·LABORATIVA

Als polígons de Barberà del Vallès, Sabadell i Sant Quirze del Vallès

Barberà del Vallès - Sabadell – Sant Quirze del Vallès: Cap a un teixit productiu simbiòtic

Els tres municipis col·laboren conjuntament i segueixen la línia que marca la Unió Europea en el programa Horitzó 2020 pel que fa al foment de la col·laboració entre empreses. Per això, Barberà del Vallés i Sabadell aposten per promocionar aquesta nova estratègia empresarial com a marc prioritari de desenvolupament econòmic i, així, reforçar la competitivitat de les empreses a contribuir a un desenvolupament sostenible i promoure l'economia col·laborativa.

A més de 1800 empreses, l'eix Barberà del Vallès-Sabadell-Sant Quirze del Vallès ofereix un entorn immillorable per a la consolidació d'experiències de simbiosi exitoses. Fidels a la seva vocació de modernitat, ambdós ajuntaments estan començant a impulsar models productius simbiòtics als seus respectius polígons industrials, tot buscant convertir aquestes dues ciutats en agents d'innovació en matèria de sostenibilitat industrial i ambiental.

Vols sumar esforços amb nosaltres?

Uneix-te a la plataforma de simbiosi industrial i comença a gaudir dels avantatges que ofereix. Si vols més informació, envia'ns un missatge amb les teves dades i et contestarem el més aviat possible.