• Converteix la despesa en beneficis

  Els teus residus empresarials són la seva matèria primera

Què és
la Simbiosi Industrial?

L’aprofitament que fa una empresa dels subproductes d’una altra empresa.

Del mateix sector o diferents. Pot incloure energia, materials, aigua, logística…

Si ets una empresa de Barberà del Vallès, Sabadell o Sant Quirze del Vallès podem visitar-te i t’expliquem tots els detalls.

Sense cap cost ni compromís.

Coneix el Projectes
de Simbiosi Industrial

Beneficis per
l’empresa

Foment de l’economia col·laborativa als polígons de Barberà del Vallès, Sabadell i Sant Quirze.

Estalvi

Reducció de costos operatius i de producció (tractament i disposició de residus).

Rendibilitat

Augment de la rendibilitat i de la producció.

Innovació

Foment de la innovació i R+D de processos, productes i nous materials.

 

Aprofita el servei d’assessorament gratuït per a les empreses.

 • Visita + informe de diagnòstic inicial.

 • Identifica oportunitats.

 • Desenvolupa sinergies.

 • Suport i difusió de les accions simbiòtiques.

    

    

    

  Us informem que, en compliment del Reglament Europeu de Protecció de dades (RGPD 2016/679) i de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com altra legislació vigent:
  - Autoritzeu Nodus Barberà a tractar les vostres dades personals, necessàries per a l’activitat de promoció econòmica i amb la finalitat de la promoció del projecte Simbiosi Industrial: Revaloritzem els recursos sobrants.
  - Autoritzeu Nodus Barberà a fer ús de les vostres dades per fer-vos arribar informació i comunicacions sobre els serveis, les activitats i els esdeveniments relacionats amb l’activitat de la promoció econòmica i el projecte Simbiosi Industrial: Revaloritzem els recursos sobrants. Les vostres dades podran ser comunicades a administracions públiques amb competències en aquestes matèries i a empreses i institucions de caràcter públic i privat amb la finalitat indicada, així com quan s’estableixi per imperatiu legal.
  - Les vostres dades es conservaran pel termini que estableixi la legislació en matèria d’arxiu documental.
  - Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, adreçant-vos al correu electrònic nodus@nodusbarbera.cat de la societat ACTIVIDADES INTEGRADAS, S. A. – A59313239, amb domicili a C/ Mogoda, 1. Pol. Ind. Can Salvatella. 08210 Barberà del Vallès. Telèfon 937297272.

  QHSE

  La Simbiosi Industrial ens ha ajudat a ser més competitius perquè ens ha permès reduir els costos de la gestió de residus. A vegades és un simple canvi d’hàbits i el benefici que obtens és molt gran.

  David de los Santos – Director.

  Últimes notícies

  Nou servei mancomunat de recollida selectiva de Simbiosi Industrial.

  Nou servei portat a terme per Simbiosi Industrial i impulsat pels Ajuntaments de Barberà del Vallès, Sabadell i Sant Quirze del Vallès.

  Ajudes a la PIME i l'empresa industrial. Inversions en eficiència energètica i energies renovables.

  En les darreres setmanes s’han obert diverses convocatòries d’ajudes publiques adreçades a les Pimes i a les empreses del sector industrial.

  Subvencions per projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus

  Aquesta convocatòria d’ajuts té per objecte el foment de projectes que permetin reduir la generació de residus generats en els processos de fabricació.

  Webinar-Generació de projectes competitius de R+D+i

  El CEEC ( Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya ) conjuntament amb  la Comunitat RIS3CAT i la Xarxa XRE4S organitzen un interessant webinar.

  Per què implantar la simbiosi industrial a l’empresa?

  Descobreix els beneficis de la Simbiosi Industrial: info@simbiosiindustrial.com

  Impulsors

  Col·laboradors