6 de febrer de 2020

Els ajuntaments de Barberà del Vallès, Sabadell i Sant Quirze del Vallès, conjuntament amb altres entitats, participen conjuntament en els PECT, Projectes d’especialització i competitivitat territorial.

Què són els PECT?

Aquestes iniciatives estan proposades per les administracions locals i són impulsades pels agents del territori. Els projectes estan liderats per entitats públiques locals catalanes: diputacions provincials, consells comarcals o ajuntaments.

En aquests grups d'iniciatives s'hi engloben projectes amb accions enfocades a la transformació econòmica del territori amb un gran component d'innovació.

El projecte ININVALLÈS

En aquest projecte hi participen els ajuntaments de Barberà del Vallès, Sabadell i Sant Quirze del Vallès,  el Parc Taulí, la UAB i ESDI, i s'ha anomenat ININVALLÈS. S'ha traçat conjuntament un pla estratègic basat en el potencial de tota la comarca en quant a innovació aplicada a la indústria.

Es tracta d'un dels únics quatre PECTs dins de l'àmbit metropolità de Barcelona aprovats. El seu cost total és pràcticament de 3.7000.000€ i rep una subvenció de 1.6000.000€ per fons europeus.

Aquest 3 ajuntaments també col·laboren estretament en el projecte Simbiosi Industrial, que treballa amb l'eix de l'economia circular.

La iniciativa Living Lab

En el procés de concreció d'actuacions dins del projecte, l'ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha engegat el Living Lab. Es tracta d'una clara aposta, com a ciutat circular, per la sostenibilitat, la millora de la qualitat ambiental i la reducció dels residus.

S'ha creat un espai per a fomentar l'aprenentatge i l'experimentació al voltant dels conceptes de la sostenibilitat i l'economia circular. Hi participaran persones procedents de diferents àmbits: associacions, educació, món empresarial i la ciutadania.

Cal destacar com a acció principal del Living Lab la creació de procediments destinats a què els agents del territori contribueixen amb les seves propostes o solucions per afrontar reptes associats a l'economia circular. Aquestes propostes van enfocades a la construcció d'un municipi més sostenible i amigable amb el medi ambient, en el que les futures generacions s'hi sentin orgulloses de viure-hi.