24 de novembre de 2023

Els AJUNTAMENTS DE BARBERÀ DEL VALLÈS, SABADELL I SANT QUIRZE DEL VALLÈS promouen una novedosa iniciativa conjunta per a la “CREACIÓ D’UN SERVEI D’ASSESSORAMENT A LES EMPRESES PER A L'APLICACIÓ DE L'IMPOST AL PLÀSTIC”

Amb aquesta iniciativa, liderada per BMS CONSULTORES ESTRATÉGICOS S.L. es pretén atendre les empreses afectades per l’aplicació de la Llei 7/2022 i donar resposta als DUBTES que puguin tenir al respecte per a la correcta aplicació d’aquesta llei.

Barcelona, Novembre de 2023

El passat 22 d'abril de 2022 es va aprovar la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. La Llei té per objecte establir els principis de l'economia circular a través de la legislació bàsica en matèria de residus, així com contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i protegir el medi marí. Aquesta norma interna ve a reflectir el que regula la Directiva (UE) 2019/904 i Directiva (UE) 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell, relativa a la reducció de l'impacte de determinats productes de plàstic en el medi ambient.

La Llei va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2023 i afecta des d'aleshores a TOTS els FABRICANTS així com els IMPORTADORS INTRACOMUNITARIS d'envasos d'un sol ús que continguin plàstic no reciclat. Aquests estan obligats a liquidar l'impost (mensualment o trimestralment) així com a portar una comptabilitat o llibre registre d'existències que permeti conciliar les quantitats declarades en les liquidacions de l'impost.

Es tracta d'un impost molt complex amb unes grans exigències d'informació en el qual s'inclouen moltes excepcions, moltes obligacions de control de la quantitat de plàstic no reciclat, i que, a més, té una normativa de sancions i penalitzacions molt elevades.

A data d'avui, gairebé un any després de l'entrada en vigor de la Llei 7/2022, encara no ha sortit el reglament regulador de l'impost, per la qual cosa és molt elevat el nombre d'empreses que tenen dubtes i incerteses en el contingut de la Llei i en la seva aplicació pràctica.

En conseqüència, els Ajuntaments de Barberà del Vallès, Sabadell i Sant Quirze del Vallès a través dels seus departaments de Promociò Econòmica i en el marc del programa de SIMBIOSI INDUSTRIAL han llançat una iniciativa d'Assessoria i Consultoria dirigida a les empreses dels seus municipis per tal de facilitar que es puguin posar al dia en l'aplicació del nou impost i facilitar-los el màxim rendiment de l'aplicació de la nova Llei.

Aquest servei estarà disponible des del proper 1 de desembre i fins al 29 de febrer de 2024.

Per a portar-ho a terme, aquests Ajuntaments compten amb la col·laboració de BMS CONSULTORS ESTRATÈGICS, S.L., Consultora que compta amb una gran experiència en l'aplicació d'aquesta llei en empreses del plàstic, i que aportarà recursos especialitzats per a resoldre totes les consultes de les empreses i els ajudarà a definir el seu "Full de Ruta" per posar-la en pràctica.

Més informació:

info@simbiosiindustrial.com