Recursos

Dues persones en un espai de Networking parlant.

Foment de la cooperació empresarial

La simbiosi industrial facilita l’aparició de sinèrgies entre empreses i potencia un networking altament efectiu i enriquidor pel teixit industrial.
  • Facilitar a les empreses locals conceptes, metodologies i experiències de simbiosi industrial aplicables als Polígons d’Activitat Econòmica (PAE)
  • Característiques exposició: un sol panell en format photocall, estructura desmuntable, mides: 3,75m x 2,50m
  • Recollida i trasllat de l’exposició a càrrec del personal tècnic dels tres ajuntaments.
  • Definició i recerca de projectes conjunts entre empreses perquè se’n puguin beneficiar mútuament.
  • Facilitar l’intercanvi de coneixements, experiències i contactes.
Contacta'ns
T'assessorem en el procés de la Simbiosi Industrial

Ajuts i subvencions

Des dels diferents ens públics pots optar a ajuts i subvencions en matèria d’economia circular com ara residus, transició energètica o mobilitat sostenible entre d’altres, i que pots consultar aquí:
tres personas a una taula organitzant el dia de treball.

Manual de bones pràctiques

Descarrega’t ara el manual de bones pràctiques elaborat per a empreses dels Polígons del Vallès Occidental.
Descarregar el Manual

Consulta'ns per rebre més informació

Descobreix si la teva empresa és la candidata perfecta per començar a estalviar.

Gastes massa en la gestió dels teus residus?

Pots utilitzar materials reciclats?

Tens calor que no aprofites? Necessites fred? Utilitzes l’aigua de la pluja o regenerada?

Tens maquinària aturada, camions mig plens o naus buides?

Escriu-nos!
Escriu-nos!
Us informem que, en compliment del Reglament Europeu de Protecció de dades (RGPD 2016/679) i de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com altra legislació vigent:- Autoritzeu Nodus Barberà a tractar les vostres dades personals, necessàries per a l’activitat de promoció econòmica i amb la finalitat de la promoció del projecte Simbiosi Industrial: Revaloritzem els recursos sobrants.- Autoritzeu Nodus Barberà a fer ús de les vostres dades per fer-vos arribar informació i comunicacions sobre els serveis, les activitats i els esdeveniments relacionats amb l’activitat de la promoció econòmica i el projecte Simbiosi Industrial: Revaloritzem els recursos sobrants. Les vostres dades podran ser comunicades a administracions públiques amb competències en aquestes matèries i a empreses i institucions de caràcter públic i privat amb la finalitat indicada, així com quan s’estableixi per imperatiu legal.- Les vostres dades es conservaran pel termini que estableixi la legislació en matèria d’arxiu documental.- Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, adreçant-vos al correu electrònic nodus@nodusbarbera.cat de la societat ACTIVIDADES INTEGRADAS, S. A. – A59313239, amb domicili a C/ Mogoda, 1. Pol. Ind. Can Salvatella. 08210 Barberà del Vallès. Telèfon 937297272.