27 de juliol de 2023

El món empresarial es reuneix al Centre de Negocis Nodus Barberà, en el marc del projecte “Simbiosi Industrial”, per a conèixer i donar resposta als dubtes generats al voltant de la nova normativa que afecta principalment als envasos i al residu plàstic.

Dimecres 12 de juliol, es va celebrar una jornada per conèixer l’impacte de les noves lleis i normatives de residus, en el marc del projecte “Simbiosi Industrial” impulsat des del 2014 pels ajuntaments de Barberà del Vallès, Sabadell i Sant Quirze del Vallès, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Un total de 56 assistents de diferents empreses dels tres municipis s’han trobat en aquesta jornada per poder resoldre dubtes i obtenir recursos per afrontar aquest nou escenari normatiu marcat per la Llei 7/2022 de 8 d’abril i el RD/1055/2022 de 27 de desembre. La jornada ha reunit experts, professionals i empresaris que han traslladat també les seves pròpies experiències, i les seves inquietuds per donar solució als nous reptes plantejats dins la circularitat productiva.

Què és el projecte “Simbiosi Industrial”?

Es tracta d’un projecte dels ajuntaments de Barberà del Vallès, Sabadell i Sant Quirze del Vallès i amb el suport de la Diputació de Barcelona, iniciat l’any 2014.

En aquest programa es posen en valor diferents accions dins l’economia circular amb la finalitat d’apropar-les al teixit productiu. Valorització de residus, fluids o emissions com a recurs per a una altra empresa, solucions per la mobilitat sostenible, programes i ajuts per a la transició energètica als polígons, són només algunes de les propostes que s’han treballat els darrers anys. D’aquesta manera s’estableixen les bases d’un model econòmic basat en l’economia col·laborativa i circular a través del perfeccionament i generalització de les operacions de simbiosi industrial que permet reduir els costos dels processos de producció, eliminar al màxim el residu que va a l’abocador i, en darrera instància, avançar a cap a models industrials resilients, sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.