22 de gener de 2021

I impulsat pels Ajuntaments de Barberà del Vallès, Sabadell i Sant Quirze del Vallès.

El projecte ha dut a terme una prova pilot d’un servei mancomunat de recollida selectiva de les fraccions orgànica i envasos dels menjadors de les empreses dels seus polígons industrials, de la mà de Prewaste, SL. De desembre del 2019 a juny del 2020 han participat 7 empreses que, un cop finalitzada, han decidit seguir amb el projecte a l’espera també d’incorporar noves empreses al circuit.

Objectius

L’objectiu final és reduir l’impacte ambiental dels residus generats al menjador, assimilables a municipals, que anteriorment es gestionaven barrejats i tenien com a destí final l’abocador o una incineradora. Tot i la situació generada per la COVID-19, s’han recollit separadament 2,72 tones de matèria orgànica (que aproximadament equivalen a 353,6 m3 de biogàs o a 707,2 kW/h d’electricitat produïda) i 1,92 tones d’envasos. Gràcies a la recollida mancomunada i la col·laboració de l’Agència de Residus de Catalunya i l’AMB, aquests residus es recullen per separat i es tracten a l’Ecoparc 2 (ubicat a Montcada i Reixac) per a reciclar-los o, en el cas de la fracció orgànica, compostar-los o per digestió anaeròbia.

La reducció de l’impacte ambiental s’ha mesurat en quilograms de diòxid de carboni equivalents (CO2 eq), tenint en compte tot el procés de recollida selectiva i tractament final; el transport no s’ha inclòs per manca de dades anteriors a la implantació del projecte. La contribució del projecte en la disminució d’emissions a l’atmosfera ha estat de 1,78 tones de CO2 equivalent. D’aquestes, 0,77 tones corresponents a la fracció de matèria orgànica i 1,01 tones a la fracció d’envasos.

La implantació de la recollida mancomunada ha anat de la mà de molta formació i sensibilització a les empreses i, en alguns casos, ha provocat que aquestes volguessin fer un pas més enllà per aconseguir zero residus a l’abocador.