Política de privacitat

Política de Privadesa (RGPD)

Responsable tractament: ACTIVIDADES INTEGRADAS, S. A. – A59313239, amb domicili a C/ Mogoda, 1. Pol. Ind. Can Salvatella. 08210 Barberà del Vallès. Telèfon 937297272 i mail: nodus@nodusbarbera.cat

FINALITAT

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb exclusius fins de de poder fer efectiu finalitat de la promoció del projecte Simbiosi Industrial: Revaloritzem els recursos sobrants.

LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la prestació del projecte Simbiosi Industrial: Revaloritzem els recursos sobrants entre el titular de la dada i el responsable del tractament i la informació personal es conservarà mentre es mantingui el mateix o durant el temps estrictament necessari per complir amb les obligacions legals.

COMUNICACIONS COMERCIALS

Així mateix, i en base al seu consentiment atorgat de manera afirmativa i expressa, ens permet poder enviar-li informació sobre les accions dutes a terme en el marc del projecte Simbiosi Industrial: Revaloritzem els recursos sobrants i les novetats a través de correu electrònic. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment a través del nostre correu electrònic nodus@nodusbarbera.cat

PERÍODE DE CONSERVACIÓ

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la prestació del servei o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals

DESTINATARIS

Mentre duri el tractament de les dades de l’interessat ACTIVIDADES INTEGRADAS, S. A. Les vostres dades podran ser comunicades a administracions públiques amb competències en aquestes matèries i a empreses i institucions de caràcter públic i privat amb la finalitat indicada, així com quan s’estableixi per imperatiu legal.

DRETS

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar-ne la rectificació de les inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaries per a la finalitat que van ser lliurades, així com retirar el consentiment atorgat. L’exercici d’oposició al tractament de les seves dades per a l’enviament d’informació publicitària per via electrònica. També pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de manera que les seves dades no seran suprimides però el tractament de les mateixes estarà subjecte a limitacions.

Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractament de les mateixes.