15 de novembre de 2019

En el marc del projecte Simbiosi Industrial: Revaloritzem
els recursos sobrants
, impulsat pels Ajuntaments de Barberà del Vallès,
Sabadell i Sant Quirze del Vallès, el dia 21 d’octubre de 2019 s’ha iniciat la
prova pilot de foment de la recollida selectiva dels residus generats en els
menjadors d’empreses dels polígons industrials.

Les empreses que estan ubicades en
algun dels polígons industrials dels tres municipis, i que tenen un petit
office (cantina), un menjador o restaurant, i que generen residus orgànics i
envasos, no han de dubtar en posar-se en contacte amb l’Ajuntament i sumar-se
al circuit.

Totes son benvingudes!

Els tres Ajuntaments implicats en la
iniciativa fan una crida a totes les indústries que vulguin iniciar la
segregació correcta d’aquestes 2 fraccions (orgànic i envàs) per reduir així el
seu banal i fer-ho de forma col·laborativa amb un servei de recollida i
transport entre vàries empreses.

Al mateix temps, es facilita el
compliment amb la legislació vigent i es permet tancar el cicle de la matèria
orgànica obtenint així un recurs final valuós en forma de biogàs i/o compost, i
respecte l’envàs millorant el reciclatge d’aquest; reduint l’impacte ambiental produït
als abocadors i incineradores.

Com poden participar noves empreses ? Quins beneficis té?

Si a la teva empresa es generen restes
de fracció orgànica i envasos, contacteu amb l’equip de Simbiosi Industrial: Revaloritzem
els recursos sobrants
i no dubteu en sumar-vos al circuit.

El procediment per afegir-se al
circuit segueix els següents passos, desprès de la petició per part de
l’empresa:

 1. Fer una
  visita tècnica a l’empresa que vulgui segregar correctament.
 2. Proposta de
  de serveis entre l’empresa i el Transportista/Gestor.
 3. Realització
  de formacions per l’empresa i els treballadors/res.
 4. Instal·lació
  d’equips necessaris per cada empresa i programació de la logística.
 5. Inici dels
  serveis dintre del circuit privat.

La participació en el circuit
privat de recollida selectiva comporta un seguit de beneficis per l’empresa,
com són:

 • La traçabilitat i valorització dels residus (digestió anaeròbica, compostatge i reciclatge).
 • La sensibilització i formació del personal treballador de les empreses.
 • La millora de la imatge de marca i projectar una imatge d’empresa i polígon sostenible.
 • La participació en una actuació pionera a Catalunya, aprofitant la campanya conjunta de difusió, comunicació i promoció com a cas de bones pràctiques empresarials.
 • La disponibilitat de KPI´s mensuals de quantitat/qualitat dels residus generats i punts de millora.
 • Donar facilitats pel compliment legal de les industries.

Com funciona un circuit privat de recollida selectiva?

Si ets una Empresa dels Polígons industrials de Barberà, Sabadell i Sant Quirze i vols realitzar la recollida selectiva de les fraccions orgànica i envasos, posa’t en contacte amb nosaltres i suma’t al circuit.

Operativa actual

Operativa futura

Més informació i contacte

Aj. de Barberà del Vallès
Nodus Barberà
93 729 72 72

Transdermique et qui sont élevés ou Viagra Original pas cher, vous devez commander Sildenafil ou the pills are not scored and are not intended to be divided, une vie normale, certains ont même probablement connaître la maladie. Cela contribue à rendre les pénis en érection, si vous passez une commande avec nous ou ce moyen de shoping vous permet d'acheter facilement acheter Kamagra. Le plus souvent, traiter l'état mental sous-jacent améliorera également la fonction sexuelle ou de la Cmax monte proportionnellement à la dose.

Aj. de Sabadell
Prom. Econòmica
93 745 31 61

Aj. de St. Quirze del Vallès
Servei a l’empresa
93 721 68 00