Què és la Simbiosi Industrial?

La simbiosi industrial és una iniciativa que neix de l'economia circular i la necessitat de reaprofitar els residus que avui en dia l’empresa genera. El que plantegem és un canvi de perspectiva i passar de l’actual model lineal d’extreure, utilitzar i llençar a un on les empreses s'emmirallen en la natura per crear un model circular de reaprofitament.

Reconsiderem la manera en la que extraiem energia i passem d’un model lineal i obsolet a una economia circular on els productes d’avui son els recursos de demà.

¿Com ajuda a l’empresa?

Cooperació

Empreses que fins ara havien estat separades, de cop s’uneixen en un únic ecosistema que permet, no només l’obtenció de recursos, també sinèrgies que fins ara no s’havien donat.

Eficiència

La reducció de costos d’adquisició i de gestió de residus i subproductes suposa una notable diferència a nivell de negoci. Tot el que eren costos es converteixen en beneficis, no només a curt termini, també a llarg.

I+D+i

A partir de l’adopció de la simbiosi industrial, l’empresa reorientarà la creació de nous productes amb les idees de l’adquisició de matèries primeres i la reutilització dels residus com a factor clau.
Contacta'ns
Posa’t en contacte amb nosaltres si vols saber més.
Sabies que...
Al ritme al qual consumim matèries primeres, necessitem 2 planetes i mig per abastir tot el planeta?
Això no només afecta els països en desenvolupament, al nostre país patim les conseqüències de forma cada cop més forta, amb un increment de preus o falta d’accés a recursos que són vitals per a moltes empreses.

Només la Simbiosi Industrial podrà acabar amb aquest problema.
Contacta'ns

Per què implantar la Simbiosi Industrial?

No es tracta només de l’impacte econòmic a la teva empresa, també aconseguiràs una millora en la reputació de marca i un millor ús de les matèries primeres que extraiem.
Contacta'ns
Posa’t en contacte amb nosaltres si vols saber més.

Estalvi

Reducció de costos operatius i de producció en el tractament i la disposició de residus i adquisició de matèries.

Innovació

Foment de l’I+D+i dels processos, ecodisseny de nous productes i aprofitament dels materials al final de la vida útil.

Rendibilitat

Augment de la rendibilitat de la teva empresa i els processos de producció per tal de fer-los més eficients.

Imatge

Millora de la reputació de la teva empresa i del medi ambient garantint el futur de la nostra societat i el planeta.

Manual de bones pràctiques

Descarrega’t ara el manual de bones pràctiques el·laborat per a empreses dels Polígons del Vallés Occidental.
Descarregar el Manual

Consulta'ns per rebre més informació

Descobreix si la teva empresa és la candidata perfecta per començar a estalviar.

Gastes massa en la gestió dels teus residus?

Pots utilitzar materials reciclats?

Tens calor que no aprofites? Necessites fred? Utilitzes l’aigua de la pluja o regenerada?

Tens maquinària aturada, camions mig plens o naus buides?

Escriu-nos!
Escriu-nos!
Us informem que, en compliment del Reglament Europeu de Protecció de dades (RGPD 2016/679) i de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com altra legislació vigent:- Autoritzeu Nodus Barberà a tractar les vostres dades personals, necessàries per a l’activitat de promoció econòmica i amb la finalitat de la promoció del projecte Simbiosi Industrial: Revaloritzem els recursos sobrants.- Autoritzeu Nodus Barberà a fer ús de les vostres dades per fer-vos arribar informació i comunicacions sobre els serveis, les activitats i els esdeveniments relacionats amb l’activitat de la promoció econòmica i el projecte Simbiosi Industrial: Revaloritzem els recursos sobrants. Les vostres dades podran ser comunicades a administracions públiques amb competències en aquestes matèries i a empreses i institucions de caràcter públic i privat amb la finalitat indicada, així com quan s’estableixi per imperatiu legal.- Les vostres dades es conservaran pel termini que estableixi la legislació en matèria d’arxiu documental.- Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, adreçant-vos al correu electrònic nodus@nodusbarbera.cat de la societat ACTIVIDADES INTEGRADAS, S. A. – A59313239, amb domicili a C/ Mogoda, 1. Pol. Ind. Can Salvatella. 08210 Barberà del Vallès. Telèfon 937297272.