Assessorament per a l’aplicació de l’impost al plàstic

Et guiem a l’introducció d’aquest nou tipus d’impost per tal que puguis adecuar la teva empresa i la gestió de matèries de la forma més eficient.
En què consisteix el servei?
Amb el servei d’assessorament tindràs accés a:
· Un document amb més de 30 preguntes freqüents sobre l’aplicació de l’impost al plàstic.
· Un servei d’assessorament per resoldre consultes generals sobre l’aplicació de l’impost al plàstic.
· Un check-list d’afectació de l’impost
Qui pot fer ús d’aquest servei?
Es tracta d’un servei gratuït per a les empreses de Barberà del Vallès, Sabadell i Sant Quirze del Vallès.
Des de quan està disponible el servei?
El servei està disponible des de l’1 de desembre i fins al 29 de febrer de 2024. Durant aquests 3 mesos s’atendran consultes generals sobre l’impost al plàstic.

Contacta’ns ara per accedir al servei

Contactar
Aquest servei inclou consultes generals, no inclou consultes específiques que requereixin un servei d’atenció personalitzat.
Les respostes no són vinculants.
Les consultes s’han de fer arribar per escrit a través del formulari de la web o a través del departament de Promoció econòmica del municipi on està ubicada la vostra empresa.
La consultora que dona suport a aquest projecte, BMS Consultores Estratégicos, ens facilitarà les respostes en un termini màxim d’una setmana.

LA NOVA LLEI 7/2022 - IMPOST DEL PLÀSTIC

TIPUS DE TRIBUT

Tribut de Naturalesa INDIRECTA.

OBJECTE DE L' IMPOST

Envasos de plàstic no reciclable que no siguin REUTILITZABLES

EXEMPCIONS DE L' IMPOST

  • Envasos d' ús SANITARI.

PRODUCTES NO SUBJECTES A L'IMPOST

  • Envasos fets al 100% amb plàstic reciclat.
  • EXPORTACIONS de Plàstic d' un sol ús quan s' acrediti la sortida efectiva de la mercaderia fora del Territori Nacional.

BASE IMPOSABLE

QUANTITAT DE PLÀSTIC NO RECICLAT en Quilograms.

TIPUS IMPOSITIU

450 Euros per Tona.

SUBJECTE PASSIU DE L' IMPOST

  • PRODUCTOR en territori espanyol de l'Envàs de Plàstic, qui repercutirà l'Import de l'Impost als seus Clients en Factura.
  • IMPORTADOR o qui realitza l'ADQUISICIÓ INTRACOMUNITÀRIA de l'Envàs i l'introdueixi en territori espanyol.

TINDRAN DRET A LA RECUPERACIÓ DE L' IMPOST PAGAT

Els qui Acreditin l' EXPEDICIÓ EFECTIVA de la Mercaderia FORA DEL TERRITORI ESPANYOL.

OBLIGACIONS DE CLIENTS DE PRODUCTES EXEMPTS:

Veracitat en les DECLARACIONS de Destinació efectiva del Producte d' Ús Sanitari.

DATA ENTRADA EN VIGOR DE LA NOVA LLEI

1 Gener de 2023