Impost al plàstic

LA NOVA LLEI 7/2022 - IMPOST DEL PLÀSTIC

TIPUS DE TRIBUT

Tribut de Naturalesa INDIRECTA.

OBJECTE DE L' IMPOST

Envasos de plàstic no reciclable que no siguin REUTILITZABLES

EXEMPCIONS DE L' IMPOST

  • Envasos d' ús SANITARI.

PRODUCTES NO SUBJECTES A L'IMPOST

  • Envasos fets al 100% amb plàstic reciclat.
  • EXPORTACIONS de Plàstic d' un sol ús quan s' acrediti la sortida efectiva de la mercaderia fora del Territori Nacional.

BASE IMPOSABLE

QUANTITAT DE PLÀSTIC NO RECICLAT en Quilograms.

TIPUS IMPOSITIU

450 Euros per Tona.

SUBJECTE PASSIU DE L' IMPOST

  • PRODUCTOR en territori espanyol de l'Envàs de Plàstic, qui repercutirà l'Import de l'Impost als seus Clients en Factura.
  • IMPORTADOR o qui realitza l'ADQUISICIÓ INTRACOMUNITÀRIA de l'Envàs i l'introdueixi en territori espanyol.

TINDRAN DRET A LA RECUPERACIÓ DE L' IMPOST PAGAT

Els qui Acreditin l' EXPEDICIÓ EFECTIVA de la Mercaderia FORA DEL TERRITORI ESPANYOL.

OBLIGACIONS DE CLIENTS DE PRODUCTES EXEMPTS:

Veracitat en les DECLARACIONS de Destinació efectiva del Producte d' Ús Sanitari.

DATA ENTRADA EN VIGOR DE LA NOVA LLEI

1 Gener de 2023