Testimonis

Tot s’aprofita per altres empreses: a partir de la sang es fa plasma, els fangs de depuradora a una planta de biogas i els fems generen productes per a la jardineria.

Rafael Yila i Junyent
ESCORXAIDOR DE SABADELL (1866)

La meitat dels nostres residus els reutilitzem en el nostre procés i el 50% restant el fan servir com a matèria primera empreses del nostre voltant. Des del 2014 aboquem 0 residus.

Ramón Gutiérrez
Director de planta de CAFOSA

El residu o subproducte que tenen altres empreses, a nosaltres ens serveix com a matèria primera.

Mario González
Director General de Formigrup

Hem de canviar el sistema i, mitjançant l’economia circular, aplicar sistemes que regenerin el planeta i generar tot el flux de materials tècnics que puguin alimentar l’economia productiva.

Pere Casals
Director General ACS RECYCLING

La Simbiosi Industrial ens ha ajudat a ser més competitius perquè ens ha permès reduir els costos de la gestió de residus. A vegades és un simple canvi d’hàbits i el benefici que obtens és molt gran.

David de los Santos
Director QHSE

Vols ser el següent en implantar la Simbiosi Industrial a la teva empresa?

No es tracta només de l’impacte econòmic a la teva empresa, també millorarà la reputació de la teva marca mentre redueixes l´ús de nous recursos.

Consulta'ns per rebre més informació

Descobreix si la teva empresa és la candidata perfecta per començar a estalviar.

Gastes massa en la gestió dels teus residus?

Pots utilitzar materials reciclats?

Tens calor que no aprofites? Necessites fred? Utilitzes l’aigua de la pluja o regenerada?

Tens maquinària aturada, camions mig plens o naus buides?

Escriu-nos!
Escriu-nos!
Us informem que, en compliment del Reglament Europeu de Protecció de dades (RGPD 2016/679) i de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com altra legislació vigent:- Autoritzeu Nodus Barberà a tractar les vostres dades personals, necessàries per a l’activitat de promoció econòmica i amb la finalitat de la promoció del projecte Simbiosi Industrial: Revaloritzem els recursos sobrants.- Autoritzeu Nodus Barberà a fer ús de les vostres dades per fer-vos arribar informació i comunicacions sobre els serveis, les activitats i els esdeveniments relacionats amb l’activitat de la promoció econòmica i el projecte Simbiosi Industrial: Revaloritzem els recursos sobrants. Les vostres dades podran ser comunicades a administracions públiques amb competències en aquestes matèries i a empreses i institucions de caràcter públic i privat amb la finalitat indicada, així com quan s’estableixi per imperatiu legal.- Les vostres dades es conservaran pel termini que estableixi la legislació en matèria d’arxiu documental.- Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, adreçant-vos al correu electrònic nodus@nodusbarbera.cat de la societat ACTIVIDADES INTEGRADAS, S. A. – A59313239, amb domicili a C/ Mogoda, 1. Pol. Ind. Can Salvatella. 08210 Barberà del Vallès. Telèfon 937297272.