Posa’t en contacte.

Si vols col·laborar amb el projecte o sol·licitar alguns del serveis que es posen a l’abast de les empreses, només cal que ens ho facis saber i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible. 

Aprofita el servei d’assessorament gratuït per a les empreses.

 • Visita + informe de diagnòstic inicial.

 • Identifica oportunitats.

 • Desenvolupa sinergies.

 • Suport i difusió de les accions simbiòtiques.

    

    

    

  Us informem que, en compliment del Reglament Europeu de Protecció de dades (RGPD 2016/679) i de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com altra legislació vigent:
  - Autoritzeu Nodus Barberà a tractar les vostres dades personals, necessàries per a l’activitat de promoció econòmica i amb la finalitat de la promoció del projecte Simbiosi Industrial: Revaloritzem els recursos sobrants.
  - Autoritzeu Nodus Barberà a fer ús de les vostres dades per fer-vos arribar informació i comunicacions sobre els serveis, les activitats i els esdeveniments relacionats amb l’activitat de la promoció econòmica i el projecte Simbiosi Industrial: Revaloritzem els recursos sobrants. Les vostres dades podran ser comunicades a administracions públiques amb competències en aquestes matèries i a empreses i institucions de caràcter públic i privat amb la finalitat indicada, així com quan s’estableixi per imperatiu legal.
  - Les vostres dades es conservaran pel termini que estableixi la legislació en matèria d’arxiu documental.
  - Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, adreçant-vos al correu electrònic nodus@nodusbarbera.cat de la societat ACTIVIDADES INTEGRADAS, S. A. – A59313239, amb domicili a C/ Mogoda, 1. Pol. Ind. Can Salvatella. 08210 Barberà del Vallès. Telèfon 937297272.

  NODUS BARBERÀ

  Carrer Mogoda, 1 

  Polígon industrial Can Salvatella 

  08210 Barberà del Vallès, Barcelona

  info@simbiosiindustrial.com

  DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I LOCAL

  Passatge Dalí, 8 08192 Sant Quirze del Vallès

  93 721 68 00

  info@simbiosiindustrial.com

  PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL S.L

  Edifici Vapor Llonch

  Ctra. de Barcelona, 208 bis, 08205 Sabadell

  93 745 31 61

  info@simbiosiindustrial.com