Contacta'ns

Aprofita la simbiosi industrial
  • Identifica oportunitats.
  • Desenvolupa sinèrgies.
  • Suport i difusió de les accions simbiòtiques.
  • Informació dels ajuts i subvencions disponibles en l'economia circular.
Escriu-nos a l’email:
Símbol de correu electrònic
info@simbiosiindustrial.com
O bé a través del següent formulari
Escriu-nos!
Dues mans de persones que estan mirant un pla d'organització.
Carrer Mogoda, 1 Polígon industrial Can Salvatella 08210 Barberà del Vallès, Barcelona
Passatge Dalí, 8 08192 Sant Quirze del Vallès Barcelona
Edifici Vapor Llonch Ctra. de Barcelona, 208 bis, 08205 Sabadell
Us informem que, en compliment del Reglament Europeu de Protecció de dades (RGPD 2016/679) i de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com altra legislació vigent:- Autoritzeu Nodus Barberà a tractar les vostres dades personals, necessàries per a l’activitat de promoció econòmica i amb la finalitat de la promoció del projecte Simbiosi Industrial: Revaloritzem els recursos sobrants.- Autoritzeu Nodus Barberà a fer ús de les vostres dades per fer-vos arribar informació i comunicacions sobre els serveis, les activitats i els esdeveniments relacionats amb l’activitat de la promoció econòmica i el projecte Simbiosi Industrial: Revaloritzem els recursos sobrants. Les vostres dades podran ser comunicades a administracions públiques amb competències en aquestes matèries i a empreses i institucions de caràcter públic i privat amb la finalitat indicada, així com quan s’estableixi per imperatiu legal.- Les vostres dades es conservaran pel termini que estableixi la legislació en matèria d’arxiu documental.- Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, adreçant-vos al correu electrònic nodus@nodusbarbera.cat de la societat ACTIVIDADES INTEGRADAS, S. A. – A59313239, amb domicili a C/ Mogoda, 1. Pol. Ind. Can Salvatella. 08210 Barberà del Vallès. Telèfon 937297272.