La mobilitat compartida aporta avantatges per a treballadors i  empreses.
El servei d’autobusos compartits, BusUp, permet definir rutes sota demanda.