L’objectiu és reutilitzar el major nombre de vegades els embalatges secundaris.