Font: INDÚSTRIES PLÀSTIQUES TRIANA, S.A.
Els imports reflexats en aquesta factura no son reals i s’han inclòs a forma merament d’exemple.