A l'Article 82 Apartat 9 de la Nova Llei 7/2022 s'especifica que "… els fabricants hauran de repercutir a l' adquirent l' import de les quotes de l' impost que es meritin en realitzar l' esmentada venda o lliurament" i "… en la factura que expedeixin hauran de consignar separadament:  1. L' Import de les quotes meritades.
  2. La quantitat de plàstic no reciclat contingut en els productes, expressada en kg.
  3. Si resulta d' aplicació algun supòsit d' exempció".
Contacta’ns per obtenir un model de la qual podria ser la nova Factura.
T’entregarem, a més, les 30 preguntes més realitzades per empreses en aquesta situació.
Escriu-nos!