Actualment, ha estat publicada la següent Normativa que és aplicable a la Llei que regula l’IMPOST DEL PLÀSTIC:

És important remarcar que la nova Llei 7/2022 continua pendent de Desenvolupament Reglamentari i per tant desconeixem encara alguns dels punts per no estar encara regulats.

L’Agència Tributària ha habilitat una web específicament dedicada a l’IMPOST del PLÀSTIC.