Què és la Simbiosi industrial?

La revalorització dels recursos sobrants d’una empresa...

Cooperació

Les empreses cooperan intercanviant excedents, restes de materials, energia o aigua o subproductes de l’empresa i que, compartint actius, logística i experiència, tothom pugui beneficiar-se’n.

Eficiència

Permet a l’empresa ser més eficient en l’ús dels recursos i reduir els costos dels processos de producció, en tant que redueix la generació de residus i treu profit d’alguns sobrants.

Negoci

Programes de negocis en els quals la primera finalitat és la millora de la competitivitat empresarial i el creixement del teixit industrial, però que presenta, alhora, impactes ambientals i socials positius.

...perquè una altra els aprofiti.

Per què implantar la Simbiosi Industrial

Avantatges i beneficis per l'empresa

1

Estalvi

Reducció de costos operatius i de producció (tractament i disposició de residus)

2

Rendibilitat

Més rendibilitat
Augment de la producció

3

Innovació

Foment de la innovació i R+D (de processos, producte i nous materials)

Les Empreses que ja estan treballant en Simbiosi Industrial ens expliquen els avantatges i beneficis que en comporta la implantació

Sr. Martí Puig Ysern, President de l’Associació d’Empresaris Polígon Industrial “A” (ASEMPIAB).

Col·laboració empresarial i agents prescriptors de la simbiosi industrial.

Aquí pots veure alguns testimonials de diversos perfils i actors dels territori (experts, estudiants, empreses, associacions d'empresaris, etc.) que ens expliquen les oportunitats i les sinèrgies sorgides en el àmbit de la simbiosi industrial entre les empreses.

Sr. Mario González, Director General de Formigrup.

Nous usos, nous productes i noves oportunitats de negoci.

Saps com l’aplicació de la Simbiosi Industrial en sectors d’activitat econòmica tradicionals permet créixer a les empreses?

+ Estalvi + Rendibilitat + Innovació.

Si vols conèixer quins beneficis pots obtenir, com portar a la pràctica la Simbiosi, o com millorarà la competitivitat de la teva empresa, posa’t en contacte amb nosaltres. 

Sr. Ramón Gutiérrez, director de planta CAFOSA.

Bones Pràctiques simbiòtiques per a la millora de la competitivitat empresarial.

Coneix empreses que apliquen sistemes i pràctiques com l’ús d’energia verda i la seva monitorització per evitar pèrdues i maximitzar l’eficiència.

O quines accions fan per minimitzar els residus, augmentant el percentatge de reutilització i cercant nous usos per la fracció que no es pot reutilitzar en el procés productiu. Empreses en Simbiosi industrial i des de 2014 amb residu zero a l’abocador.

Suma’t a l’economia col·laborativa als polígons industrials de Barberà del Vallès, Sabadell i Sant Quirze del Vallès!

Test per a empreses

Solució Simbiosi Industrial
  • Gastes massa en la gestió dels teus residus?
  • Pots utilitzar materials reciclats?
  • Saps quant et pots estalviar?
  • Saps on buscar materials reciclats?
  • Tens calor que no aprofites? Necessites fred? Utilitzes l’aigua de la pluja o regenerada?
  • Tens maquinària aturada, camions mig plens o naus buides? Tens actius infrautilitzats?

Et donem totes les respostes