Què és la Simbiosi industrial?

La revalorització dels recursos sobrants d’una empresa…

Cooperació

Les empreses cooperan intercanviant excedents, restes de materials, energia o aigua o subproductes de l’empresa i que, compartint actius, logística i experiència, tothom pugui beneficiar-se’n.

Eficiència

Permet a l’empresa ser més eficient en l’ús dels recursos i reduir els costos dels processos de producció, en tant que redueix la generació de residus i treu profit d’alguns sobrants.

Negoci

Programes de negocis en els quals la primera finalitat és la millora de la competitivitat empresarial i el creixement del teixit industrial, però que presenta, alhora, impactes ambientals i socials positius.

…perquè una altra els aprofiti.

Per què implantar la Simbiosi Industrial

Avantatges i beneficis per l’empresa

1

Estalvi

Reducció de costos operatius i de producció (tractament i disposició de residus)

2

Rendibilitat

Més rendibilitat
Augment de la producció

3

Innovació

Foment de la innovació i R+D (de processos, producte i nous materials)

Descarrega’t el mapa d’oportunitats

Les Empreses que ja estan treballant en Simbiosi Industrial ens expliquen els avantatges i beneficis que en comporta la implantació

Martí Puig Ysern, President de l’Associcació d’Empresaris Polígon Industrial “A” (ASEMPIAB) – Barberà del Vallès.

Declaracions recollides al 2018.

Col·laboració empresarial i agents prescriptors de la simbiosi industrial.

En projectes de Simbiosi Industrial la col·laboració empresarial és clau per a la millora en l’eficiència dels teus recursos. Els punts de trobada serveixen per compartir experiències i per detectar possibles sinergies entre les empreses participants.

Si vols participar d’aquestes trobades i veure totes les possibilitats que ofereix la col·laboració empresarial, posa’t en contacte amb nosaltres!

Mario González, Director General de Formigrup – Sabadell.

Declaracions recollides al 2018.

Nous usos, nous productes i noves oportunitats de negoci.

L’aplicació de la Simbiosi Industrial als sectors d’activitat econòmica tradicionals permet fer créixer a les empreses. La Simibosi Industrial permet més estalvi, més rendibilitat i més innovació dins la teva empresa.

Si vols conèixer quins beneficis pots obtenir, com portar a la pràctica la Simbiosi, o com millorarà la competitivitat de la teva empresa, posa’t en contacte amb nosaltres. 

Ramón Gutiérrez. Director de planta de CAFOSA – Barberà del Vallès.

Declaracions recollides al 2018.

Bones Pràctiques simbiòtiques per a la millora de la competitivitat empresarial.

El projecte de Simbiosi Industrial posa en valor les bones pràctiques empresarials en economia circular que estan fent les indústries del territori. Quines accions fan per minimitzar els residus que generen? I per augmentar el percentatge de reutilització? Es poden cercar nous usos per la fracció que no es pot reutilitzar en el propi procés productiu?

Per conèixer les empreses que apliquen sistemes i pràctiques com l’ús d’energia verda i el seu monitoratge per evitar pèrdues i maximitzar l’eficiència, posa’t en contacte amb nosaltres!

Pere Casals. Director General ACS RECYCLING – Sant Quirze del Vallès.

Declaracions recollides al 2018.

Simbiosi industrial. Solució de futur.

La simbiosi industrial és una eina de col·laboració entre les empreses per maximitzar les possibilitats d’economia circular i obrir la porta a noves oportunitats de negoci. Als nostres polígons industrials ja és una realitat.

Saps a què es dediquen les empreses situades al teu voltant? Has investigat si existeixen noves oportunitats de negoci amb aquestes que permetin fer un ús més eficient dels recursos? Si t’interessa i no saps com fer-ho, posa’t en contacte amb nosaltres!

Gemma Navarro, Tècnica de Projectes de Simbiosi Industrial a SÍMBIOSY – Barcelona.

Declaracions recollides al 2018.

Noves ocupacions i nous perfils professionals de futur.

El pensament en clau de col·laboració interempresarial no és habitual en el nostre teixit industrial. Són necessaris nous perfils professionals que permetin canviar la percepció de com ens relacionem i que posin de manifest les claus del treball en xarxa tant entre empreses del mateix sector com en empreses de diferents sectors.

Segueix-nos a les xarxes socials si vols conèixer bones pràctiques i experiències d’altres territoris i aprendre més sobre la simbiosi industrial i economia circular. I, si vols participar activament, posa’t en contacte amb nosaltres!

Suma’t a l’economia col·laborativa als polígons industrials de Barberà del Vallès, Sabadell i Sant Quirze del Vallès!

Test per a empreses

Solució Simbiosi Industrial
  • Gastes massa en la gestió dels teus residus?
  • Pots utilitzar materials reciclats?
  • Saps quant et pots estalviar?
  • Saps on buscar materials reciclats?
  • Tens calor que no aprofites? Necessites fred? Utilitzes l’aigua de la pluja o regenerada?
  • Tens maquinària aturada, camions mig plens o naus buides? Tens actius infrautilitzats?

Et donem totes les respostes